Christelijke teksten geboortekaartje

hier vele Christelijke teksten als inspiratie voor op je geboortekaartje. Een ruime keuze aan religieuze geboortegedichtjes om de geboorte van jullie kindje aan te kondigen.

Geboren
uit een vader
en een moeder
dit kleine kind
hoopvol nieuw leven
dat bij U begint
Weet dat de Vader je kent
weet dat je van waarde bent
weet dat je een parel bent
een parel in Gods hand
Heer, wilt U Uw handen vouwen
om dit kleine kindje heen
en ons daarmee verzekeren:
"Ik laat haar nooit alleen"
In geloof vertrouwd
Met hoop verwacht
Uit liefde geboren
Looft God, de bron van 't leven
Uit liefde geboren
danken wij God
dat jij, lieve {Babynaam}
voortaan bij ons mag horen
Al leef je nog onbewust
en weet je nog niet van gisteren of morgen
Toch ben je als een kostbaar pand
reeds in Gods handen geborgen
Als een borduursel teer en fijn
ontvingen wij dit kindje klein
Stil is ons hart bij dit zo groot geschenk
want wie zijn wij dat Hij ons zo gedenkt
Een pareltje, kostbaarder dan goud,
uit Gods hand aan ons toevertrouwd.
Twee heldere oogjes, 
een nieuw gezicht
vandaag zag ons eerste kindje het levenslicht
Wat een vreugde geeft dit nieuwe leven
dat door God aan ons is gegeven.
Twee heldere oogjes, 
een nieuw gezicht
vandaag zag ons eerste kindje het levenslicht
Wat een vreugde geeft dit nieuwe leven
dat door God aan ons is gegeven.
Het wonder van de moederschoot
Het wonder door God geweven
Het wonder van jouw leven
Dat wonder is haast te groot!
Dank U Heer voor dit nieuwe leven
dit kind van U aan ons gegeven
houd Gij Uw hand nu en voortaan
zegenend over haar bestaan
God schiep de bergen en de bossen.
Hij kleurde zelfs de hemel blauw.
Hij schiep de bloemen en de dieren.
En lieve {Babynaam}. Hij schiep jou.
Niemand weet wat leven is
alleen dat het gegeven is
en dat van dit geheimenis
God het begin en einde is
Ons geluk is niet gering
met de komst van onze tweeling
Twee mensjes, zo teer en klein
dat moet wel een Gods wonder zijn
Geniet van de regen
De zon en de wind
Geniet van het leven
Geniet als Gods kind
Ontvangen om lief te hebben
Een kindje klein
Geen bloed van ons bloed
Maar van dezelfde Vader
Mens
je bent geschapen
naar het beeld
van een God
die liefde is
met handen om te geven
en twee armen juist lang genoeg
om een ander te omhelzen
Zijn hand is voor je om je de weg te wijzen
rondom je om je te beschermen
onder je om je op te vangen
en boven je om je te zegenen
Een zonneke is in ons huisje gekomen
uit ons beider dromen
heeft de Heer het geplukt
en zette het in bloeien
te midden van ons geluk
Een wonder, dit kindje
Geschenk uit Zijn hand
't Maakt stil onze harten
't Gaat boven ons verstand
Een nieuw leven
klein en teer
is toch heel bijzonder
We beseffen ook deze keer
het is en blijft Gods wonder
Kinderen
gedachten van God
speels ontstaan
liefdevol geuit
aan de ouders de eer
om ze te ontvangen
even speels
even liefdevol
Wij danken God voor dit nieuwe leven
zo klein en kwetsbaar
maar toch zo compleet
teken van hoop
glimlach van de Schepper
dit wonder dat God in ons leven deed
Jezus Kindje Klein, maak mijn hartje rein.
Laat toch nimmer toe, dat ik zonde doe.
Dit nieuwe leven
in ons midden gekomen
door God aan ons gegeven
vervulling van dromen
Door God ben je aan ons gegeven
Hij schonk ons dit nieuwe leven
Met Zijn hulp zullen wij je verzorgen
niet alleen vandaag, maar ook morgen
God zal je licht in het duister zijn
en tot je zeggen: "Jij hoort bij Mij"
Door God gegeven, in liefde ontvangen,
Gods kind, onze {zoon/dochter} en {broertje/zusje}
Door Gods goedheid werden wij verblijd 
met de geboorte van onze {zoon/dochter}
Uit onze liefde
Uit onze dromen
Uit Zijn handen
Ben jij gekomen
Een derde kindje ontvingen wij
stil verwonderd en weer heel blij
Dankend de Schepper van dit leven
die ons dit wonder opnieuw deed beleven
Een geschenk uit Zijn hand
aan ons gegeven
Samen hopen wij jou
liefde, vertrouwen, een thuis te geven
Een groot geschenk van God!
Een groot wonder
Door God gemaakt, zo bijzonder
Helemaal in de wolken zijn wij
Zo lief, zo mooi ben jij
Een heel klein mensje
een piepjong leven
een heel groot wonder
werd ons door God gegeven
Een kind geeft zoveel extra's
aan je leven.
Dat mochten wij als ouders van
{Babynaam} al beleven
Zo klein je ook bent
Het is ons allemaal al een beetje bekend
En nu je bent geboren
Zijn we stil en blij
God gaf jou aan ons
Een stukje van ons allebei
Een kind, een kind
een mensenkind.
Geboren tijdens regen,
of in zonneschijn,
of met veel wind.
Maar: wat maakt het uit?
Zolang dit mensenkind
zijn weg in de toekomst
maar vindt.
Een kind, een mensenleven
Waarom, waarvoor, waartoe?
Soms lang, soms kort, soms even
Soms sterk en soms zo moe
Als het klaagt, naar U vraagt, o Herder
Gij draagt, ja Gij draagt het verder
En Gij weet waar naartoe
Een kind, een wonder
zo klein en zo bijzonder
Stil is ons hart
bij dit zo grote geschenk
Dank aan U, God van al het leven
dat U ons dit kindje hebt gegeven
Twee
Tweeling
Twee unieke mensjes
Geschapen naar Gods beeld