Christelijke geboorteteksten

Vind hier prachtige Christelijke geboortegedichtjes en bijbelse teksten voor op je geboortekaartje. Zowel korte als lange zinnene en teksten zijn hier verzameld.

Een mens als jij was er niet eerder
en zal er na jou ook nooit meer zijn
Dat is het wonder van Gods kunstwerk
zolang je leeft uniek te zijn
Twee oogjes kijken nu de wereld in,
een nieuw leven, een nieuw begin.
Blij en verwonderd over dit leven,
dank aan God die jou aan ons heeft gegeven.
Een nieuw leven door God ons gegeven.
Het wonder is groot en jij zo klein.
Een kostbaar geschenk,
waar wij dankbaar voor zijn.
Zoals jij is er maar één
en je bent énig!
Op de hele wereld
is er maar één zoals jij
En toen je af was
en wat was je prachtig
Lachte Hij goedkeurend en zei:
het is goed, het is af
en deed je geboren worden
Een nieuw leven
waarvan je weet
dat Hij het in stilte
zo wonderlijk groeien deed
Dank aan U
God van het leven
dat U ons dit kindje
hebt gegeven
Zelfs hij die zegt: er is geen God
zal moeten beamen
Geen mensenhart, geen mensenhand
kan zoiets wonderlijks beramen
Als ik dit wonder vatten wil,
dan wordt mijn hart van eerbied stil.
Als ik jou zie zo klein en teer,
kan ik slechts fluisteren: Dank U Heer!
Als niet Een Zijn vleugels wijd
over je houdt uitgespreid!
Een, Die elke adem telt
toekomst schept en ruimte stelt....
Ze heeft iets van haar moeder
Ook wat van haar vader
Maar het meest toch van Hem die haar ontwierp
Vóór alles Zijn kind
Wonder van Schepping en nieuw leven
Jij bent aan ons gezin gegeven
Wij vragen wijsheid, liefde en kracht, oh Heer
Om Simon op te voeden tot Uw eer
Samen willen wij God danken
voor wat Hij in jouw komst ons gaf
We bidden voor jouw jonge leven
Zijn leiding, en Zijn wijsheid af
Opnieuw een geboorte beleven
Verwonderd rondom het wiegje staan
Dank U God voor dit nieuwe leven
Help ons samen verder te gaan
Op Uw goedheid mag zij hopen
Als een boek met een nieuw begin
Ligt haar leven voor U open
Schrijf er, Heer, Uw leven in
Dag lieve kleine zonnestraal in ons bestaan
Kind van het Licht
Door jou kijkt God, de Schepper, ons aan
Een nieuw leven, een blij bericht
Geboorte
je lag zo veilig in de moederschoot geborgen
je was met haar verweven, tot de dag
waarop je vol verwondering de wereld zag:
zo aarzelend en pril, als d'eerste lentemorgen
o God, bescherm dit kind, dat door U werd gegeven
aan een door mensenschuld ontwricht bestaan
leer het, met U verweven, moedig voort te gaan
de weg, naar 't eeuwig nieuwe leven
Geboren uit liefde
kostbaarder dan goud
door God geliefd
aan ons toevertrouwd
een stukje hemel
lieflijk en klein
een wonder waarvoor
wij dankbaar zijn
Geboren
Jij bent er
Je bent Jij
Je mag er zijn
Je bent gewenst
Je bent een wonder
Wij mochten van U ontvangen,
dit kindje klein en teer.
Vervuld werd ons verlangen,
aan U is alle eer!
Geen leven heb je
dan door de adem van God
Gekregen van God
een nieuw leven
zonder verleden
intens geluk nu bij ons
Als een heel teer scheppingswonder
heeft God jou aan ons gegeven
In een wereld vol van vragen
is jouw leven bij ons begonnen
Geschapen als een prachtig kunstwerk
Schonk U hem in Uw wondere wijsheid
Wij ontvingen hem in dankbare vreugde
Ontvangen in geloof
Een teken van hoop
Geboren uit liefde
Geweven in de moederschoot
werd dit kleine kindje groot
Dit wonder
wat God ons toevertrouwd
mag nu worden aanschouwd
Dank U voor dit grote wonder
Ruben is voor ons heel bijzonder
Hij is nog zo weerloos en onwetend
Maar het is zo groots wat hij voor ons betekent
Omring met Uw liefde zijn bestaan
Opdat hij met U op weg mag gaan
Gij zijt mij overal nabij
Uw ogen waken over mij
Van toen ik vormloos ben ontstaan
Gij wist hoe het verder zou gaan
Ja, in Uw boek stond reeds te lezen
Wat eens mijn levensweg zou wezen
Nu jij geboren bent zijn wij stil en blij.
God gaf jou, een stukje van ons allebei.
God die alles maakte,
de zon, de luchten blauw,
de hemel, zee en aarde,
zorgt ook voor jou.
Dank U, Heer
U liet ons weer
Het wonder beleven
Ons werd een dochtertje
en zusje gegeven
Er zijn zoveel mooie dingen in het leven
Zoveel dingen die je verbaasd doen staan
Maar het mooiste wat God je kan geven
Is een nieuw leven, in de moederschoot ontstaan
Even raakte de hemel de aarde
even gaf God ons een hand
toen daalde jouw ster uit de hemel
en ben jij bij ons geland
God kent jou vanaf het begin
helemaal, van buiten en van binnenin
Hij kent al je vreugde en al je verdriet
want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet
De Heere, Die elk leven leidt
heeft ons op Zijn tijd
met de kinderzegen verblijd
Hij, de Schepper en Onderhouder
van alle leven
heeft ons een dochter gegeven
God schonk ons een kindje
het is nu nog klein
Dat dit kindje voor altijd
in Zijn hand mag zijn
God, de Schepper
begin van je leven
niet slechts even
maar voor altijd
Mooi is het leven
door God ons gegeven
kindje, lief en zoet
lach even, dat is goed
Mijn pril begin hebt U gezocht
Uw liefde riep mij in het leven
Elke minuut, elke ademtocht
Wordt mij in gunst door U gegeven
Mijn hulp komt van u Heer die alles heeft gemaakt. 
U beschermt mij tot in eeuwigheid.
Met dankbaarheid en blijdschap 
over dit nieuwe leven ontvingen wij
uit Gods scheppende en bewarende hand
een {zoon/dochter}
met dankbaarheid aan god delen wij u mede
dat is geboren heden
een kindje lief en klein
waarmee wij in de wolken zijn
aan dit kleine wonder van leven
hebben wij de naam {Babynaam} gegeven.