Adoptie tekstjes

Bekijk hier de selectie van adoptie teksten, versjes en gedichtjes die je 1-op-1 kan overnemen of kan herschrijven voor het kaartje.

Je komt vanuit een heel ver land
in je nog jonge leven
heb je veel moeten doorstaan
Wij willen jou alle liefde geven
die je nodig hebt in je verdere leven
Lang hebben wij moeten wachten,
toch als jouw papa en mama uitverkoren.
Een toekomst, een nieuw leven,
dat willen wij jou geven.
Je oogjes bruin, je haartjes zwart,
jij bent geboren in ons hart.
Een gebed verhoord, het antwoord ben jij
alle dank aan God, jouw schepper is Hij
In China kwam jij tot leven
wij willen jou hier liefde geven
U heeft haar aan ons toevertrouwd
't kan alleen tot eer van U gaan leven
als U haar in Uw handen houdt
Er waren geen woorden
toen we eindelijk van je hoorden
Er waren geen woorden
toen we je eindelijk konden zien
wij waren stil en eerbiedig misschien
Er waren geen woorden
toen wij je hebben aangeraakt
Jij hebt zonder woorden
voor ons een wonder waargemaakt
Wachten op jou
het duurde zo lang
soms waren wij bang
dat je nooit komen zou
Maar nu je bij ons bent
zijn we alleen maar blij
omdat juist jij
voor ons was bestemd
In ons huis is er nu ook een plekje voor jou
met liefde aan jou gegeven
Als een warme, veilige deken zal die jou omarmen
Deel in ons leven
En voel ons geluk
Onze droom
een kind
Ons kind
een droom
Je was meteen ons kind
op dat moment ben je in ons geboren
Je huidje bruin, je oogjes bijna zwart
we willen altijd bij je horen
Kinderen van de Vader
reikt elkaar de hand
Waar wij mogen wonen
in wat voor streek of land
Hoe wij mogen spreken
in wat voor tong of taal
Kinderen van de Vader
zijn we allemaal
Kleine vogel van jade
geschenk uit de hemel
geland in ons hart
strijk neer in ons huis
daar is een plek voor jou
want ieder kind
van IJssel tot Yangtse
heeft ouder-armen nodig
en onze armen komen kind te kort
Ons wachten werd beloond
door de komst van {Babynaam}
ons kindje dat vanaf nu
gezellig bij ons woont.
We telden de dagen
we telden de weken
we hebben heel lang
naar jou uitgekeken
nu ben je dan bij ons
na al dat gewacht
ons eigen kleine wondertje
is eindelijk gebracht
Eindelijk in ons midden
Zo welkom in ons hart
Als de maan kon zien ,
en de sterren konden luisteren.
als de zon kon praten, 
en de wind zou fluisteren.
De wind zou dan fluisteren, 
wat de sterren konden horen,
Dat de zon had verteld
dat de maan je heeft zien geboren.
Zon of maan,
sterren of wind…
Voor ons ben je gewoon een heel bijzonder kind
Geen vlees van mijn vlees
Geen botten van mijn botten
Noch bloed van mijn bloed
Maar wonderbaarlijk toch van ons
God heeft je in je moeders buik geweven
Je ging heel ver bij haar vandaan
Maar in Gods boek staat heel jouw kleine leven
Hij heeft een doel met jouw bestaan
Wat eens een meer was van verdriet, is spontaan omgeslagen zo je ziet.
Als men onze tranen op zou sparen, zou men er op kunnen varen.
Een zee van vreugde is ontstaan, sinds we weten van jou bestaan.
Met jou {Naam} word het vast heel fijn, wij zijn blij jou ouders te mogen zijn.
Wachten op jou
het duurde zo lang
we droegen je in ons hart
heel wat langer dan veertig weken
Welkom kleine mens
met jouw handje in de mijne
droom ik je een wereld
van vrede
waarin de bloem van geluk
kan ontluiken
Oh ja, je bent welkom!
Waar komt een kind vandaan,
Van ver en zonder naam.
Het is nog niemand, spreekt geen woord,
Heeft van ,t kwaad nog niet gehoord.
Dan roepen mensen jij hoort erbij.
Woon hier bij ons, woon hier bij mij.
De wereld wordt een huis voor jou,
En liefde maakt een mens van jou.
Hoe wonderlijk is dit
twee werelden in één
Zie, door die van ons straalt
lichtend jouw wereld heen
Hopen en wachten
jaren van trachten
eindelijk gekomen
kind onzer dromen
uit ons lichaam niet ontstaan
voortaan de kern van ons bestaan
in ons hart reeds lang thuis
nu ook welkom in ons huis
Ieder kind is een groot wonder
maar jij bent wel heel bijzonder.
Je bent niet uit mij geboren
maar je zult altijd bij ons horen.
Vol vertrouwen
gaf je ons je kleine hand
En kwam je met ons mee
uit dat verre, vreemde land
Verdriet is vergeten,
Het verbleekt nu jij er bent.
Onze liefde dat moet je weten,
Is iets wat geen kleur en grenzen kent
Van twee werelddelen bij elkaar gekomen,
hebben wij voor elkaar gekozen.
Onze liefde vermenigvuldigde zich,
tot een werelds kind in een gezin.
Van heel ver gekomen
Zonder dat iemand je kent 
Jij vervult onze dromen 
Wij zijn blij dat je bij ons bent
Al ben je ver van hier geboren
nu mag je voor altijd bij ons horen
Jij mag je kleine handjes leggen
in die van ons, dag en nacht
Wat kunnen wij daarvan nog zeggen
God heeft ons bij elkaar gebracht
En zelfs al voor we bij jou kwamen
voelden wij met jou een band
Nu zijn we voor altijd samen
en is onze toekomst in Gods hand
Twee donkere ogen
een klein gezicht
Zoekend naar liefde
zoekend naar licht
Een kind vraagt om geborgenheid
een toekomst zonder eenzaamheid
Toe, geef ons je kleine hand
kom met ons mee uit dat verre land
Onze liefde is er speciaal voor jou
de deur staat open, kom maar gauw
't Waren vele dagen en nachten
dat jij was in het kindertehuis
aan land en zee en lucht
het kan alleen maar liefde zijn
die alles overbrugt
Je huidje is bruin
jouw haartjes krullens zwart
je oogjes donker
en ons hele hart
gaat naar je uit
naar jou
ons eigen kind
We hebben lang op jou gewacht
Ver weg werd jij geboren
Door ons ben jij naar huis gebracht
Bij ons zul je steeds horen
Al lag een wereld tussen ons,
aan land, zee en lucht.
Het kan alleen maar liefde zijn,
dat alles overbrugt.
Jij lief kind
verlangd, verwacht
die nu de dag inkijkt
met donker zwarte ogen
vind hier je thuis
verdriet en lach
en vrienden
heel je leven
Kind
ons kind
geboren in een gebroken wereld
God riep je bij je naam
wonderlijk
we mogen samen verder gaan
Een groot geschenk
toch nog zo klein
geen bezit
maar voor jou willen we er zijn
In China geboren
je eerste dagen in een kindertehuis
mag je nu bij ons gaan horen
geven wij jou hier een thuis
Kinderen van deze tijd
Die daar niet verder konden
Nog vol onzekerheid
Stil maar, je hebt je thuis gevonden
Klein kind, voor ons geboren in dat verre land
jij bent voor ons uitverkoren
Geef ons nu je kleine hand
dan zullen we voor altijd bij elkaar horen