Geboorte teksten Christelijk

Mooie zinnen, Christelijke- en bijbelse geboorteteksten voor jouw geboortekaartje zijn hier bij elkaar verzameld in een handig overzicht.

Je mocht het leven door onze liefde ontvangen
en alleen God weet hoezeer we naar jou verlangen
We zijn Hem dankbaar dat we jou van Hem mochten krijgen
en over zo'n groot wonder willen we niet zwijgen
Jij bent zo kostbaar in Mijn ogen,
zo waardevol en Ik houd zo veel van je.
Jesaja 43:4
Soms komt er een klein engeltje op aarde
zo schitterend zo zuiver zo klein
Soms komt er een klein {jongetje/meisje} op aarde
wat prachtig dat het hier bij ons mag zijn
Een nieuw begin
Teken van hoop
Glimlach van de Schepper
Geluk in ons gezin
't Klinkt als muziek
Reden tot vreugde
Mens mag je zijn
Waardevol en uniek
Teder, lief en nog zo klein
Een stil moment om dankbaar te zijn
Een prachtkind met mooie blauwe ogen
kijkt ons hunkerend naar liefde aan
Het is voor de tweede keer
dat we vol verwondering
kijken naar een gave van onze Heer
Dit kind, ons kind, dat louter vreugde is
Dit kind, dat als een bloem, zo jong, zo fris
Ontwaakt, ontluikt, al zoveel blijdschap bracht
En waar wij voor willen zorgen, dag en nacht
Heer, houdt U dit kleine leven
met Uw handen liefdevol omvat
voor al het goede willen wij U danken
Heer, kom wonen in dit kinderhart
Een tweede kindje ontvingen wij
stil verwonderd en weer heel blij
Dankend de Schepper van dit leven
die ons dit wonder opnieuw deed beleven
God, die 't gras gemaakt heeft
de bloemen in de wei
de bomen, vruchten, vogels
zorgt ook voor jou en mij
Van God gekregen om van te houden 
en voor te zorgen...
Eindelijk is het dan geboren
zo lief, zo klein, zo verloren
Heer, geef papa en mama heel veel jaren in dit leven
Om kleine {Babynaam} alle liefde te geven
Wat een wonder
een hartje dat klopt
een kindje dat leeft
een kostbaar geschenk
dat God ons geeft.
Zo klein
nog onbekend
en toch al zo bijzonder
dit kind
door God gekend
uniek ontluikend wonder
Gij hebt dit jonge leven
Heer aan ons toevertrouwd
Dat wij het mogen leren
De keus die nooit berouwt
U wilt Uw handen vouwen
Ook om ons kindje heen
En daarmee ons verzekeren:
"Ik laat het nooit alleen"
Jij
zo klein
zo bijzonder
Jij
ons kind
Zijn kind
een wonder
Jouw naam staat geschreven
in de palm van Gods hand
voor altijd gekend en geborgen
Onze hartenwens ben jij
woon in onze liefde
als kind van het Licht
Lieve {Babynaam}, wij zijn gelukkig
nu je er bent
en dankbaar voor
dit grote Godsgeschenk
Je bent door God aan ons gegeven,
in liefde aan ons toevertrouwd.
Toch zal je alleen echt kunnen leven,
als Hij jou in Zijn handen houdt.
Begonnen als een wonder
gevormd als een mens.
Het wonder werd groter en vervulde onze wens.
Nu mag je er zijn, je bent echt ons wonder 
een geschenk van de Heer.
Wie noch de draad
der schepping ziet
in de geboorte van een kind
verstaat noch het oeroude lied
dat meedrijft op de wind
Ik heb je wonderbaarlijk toebereid
Ik heb je in de moederschoot geweven
En reeds voor iets van jou begon te leven
Heb ik Mijn handen naar je uitgebreid
Het blijft altijd een wonder
een kind volmaakt en klein
Gods schepping zo bijzonder
dat er geen woorden voor zijn
Het wonder van een heel nieuw leven
mochten wij voor het eerst beleven
Woorden schieten ons tekort
daarom enkel: Dank U, God!
Steeds weer laat God ons zien
het wonder van het leven
't begin van een nieuw mensenkind
wordt weer heel klein geweven
Stil is ons hart
bij dit grote geschenk
Dank aan U, God van al het leven,
dat U ons dit wonder hebt gegeven.
Sta stil
En let op
Gods wonderen
Dit kind toont Zijn goedheid
En liefde zo teer
Wij wensen voor hem
Dat hij volgt deze Heer
Nieuw leven is een wonder
een kostbaar geschenk van God,
dat maakt het zo bijzonder...
Wij zijn verwonderd en vol dankbaarheid.
God, Schepper van het leven,
gaf ons een prachtige dochter.
In de moederschoot geweven,
tot een wonder van bestaan,
bracht God je in ons leven.
Dankbaar noemen wij jou naam.
Zo kwetsbaar en zo klein
weerloos in de nieuwe morgen
Wie zal waken? Wie zal zorgen
hoe zul je geborgen zijn....
God, dit kind ons toevertrouwd
zo pril, zo krachtig, haast zuiver als goud
onwetend van de wereld waarin het komt te staan
help ons samen met U verder te gaan