Christelijke geboortegedichtjes

Bekijk onderstaand de ruime keuze aan Christelijke geboortegedichten en teksten die op de volgende pagina's te vinden zijn. Gebruik deze religieuze voorbeeldgedichtjes ter inspiratie of neem ze direct over voor het geboortekaartje van je baby.

De Schepper van het nieuwe leven
blijft hecht verbonden met Zijn kind
als Vader wil Hij toekomst geven
een liefdesband die harten bindt
Zoals Hij sprak er was licht
heeft Hij Zijn fraai ontwerp geweven
met goddelijke kracht gericht
op vrede en een eeuwig leven
Heer, U doorgrondt en kent mij
want in de moederschoot
ben ik door u geweven
U bent oneindig groot
Heer, wij hebben het uit Uw hand
Dit kind van ons, dit liefdespand
Heer, wijs dit kindje de wegen
waar zijn voeten veilig gaan
Maak zijn hart ertoe genegen
die blijmoedig in te slaan
Als een vogel die zijn tere
jongen met de vleugels dekt
Zo houdt over mij de Here
Zijn beschutte arm gestrekt
Alles wendt Hij mij ten goede
Hij is bij mij nacht en dag
Ja, van voor ik 't licht nog zag
ben ik veilig onder Zijn hoede
Mag Zijn hand
voor je zijn
om je de weg te wijzen
Rondom je
om je te beschermen
Onder je
om je op te vangen
Boven je
om je te zegenen
Lieve {Babynaam} je bent een sprookje van Gods hand
Je leeft in sluierlicht In nevelen
Gehuld
Vliesdun
Omhuld
Je leeft in groot geheimenis
Waarvan God de oorsprong is
Jij bent voor ons een gift van God
Waardevol en klein
Wij weten dat, waar je ook gaat
Zijn hand op jou zal zijn!
Wij danken God de Heer
En vragen vol vertrouwen
Zijn zegen voor ons kindje teer
Lief
Klein
Uniek
Bijzonder
Gods wonder
Lief gezichtje, oogjes dicht
vinger dansen in het licht
Zo bijzonder, zo apart
stukje van Gods eigen hart
Klein is de mens
Een zandkorreltje langs het strand
Maar kostbaar genoeg
Om als parel te mogen liggen
In Uw eeuwig sterke Vaderhand
Ieder kind dat geboren wordt
predikt het evangelie van de liefde
Iets mooiers kon U ons niet geven
dan dit pasgeboren kind
Dank U voor dit nieuwe leven
dat zo verwachtingsvol begint
Klein ben je in
deze wereld
als een zandkorrel
langs het strand
Maar God heeft jouw
naam al geschreven
in de palmen van
Zijn Vaderhand
Ik kijk je aan en weet
dit gaat het verstand te boven
Hoe kan een mens geloven
dat God geen Schepper heet?
Kind'ren zijn toch een gave van de Heer
Een taak, een opdracht, moeilijk te dragen
Maar soms zo vol geluk, dat je moet vragen:
Wie ben ik, dat ik dat mag doen, o Heer?
Zo heel gewoon en toch zo bijzonder,
Zo alledaags maar steeds een wonder.
Dit kleine nieuwe leven,
door God aan ons gegeven.
Dit kind, dit nieuwe leven
Door God gegeven
En uit liefde geboren
Is m??r dan een kind:
Een mens als nooit tevoren
Vandaag heeft God ons een geschenk gegeven
het mooiste dat Hij ons ooit geven kon
Wij ontvingen uit Gods vaderhand nieuw leven
vandaag schijnt in ons beider hart de zon
Een welgeschapen kindje werd geboren
je bent nu vader, moeder, denk dat eens in
Een nieuw geluid in ons huis te horen
nu vormen wij werkelijk een gezin
Kinderen zijn de gedachten van God
Mooi, warm, liefdevol
Kinderen in deze tijd
hebben zij nog iets te hopen?
Als God ze ons schenkt
houdt Hij een toekomst voor ze open
Kind
teken van leven
bron van hoop
glimlach naar de toekomst
kijk naar dit kind
en dank
huiverend van verwondering
Gods naam
Kind
ons kind
geboren in een gebroken wereld
God riep je bij je naam
wonderlijk
we mogen samen verder gaan
Jouw ontstaan
Jouw bestaan
Staat niet zomaar op zichzelf
Het is een groot wonder van de Schepper
Je bent een geschenk van God
Een bijzonder geschenk van de Here God
En er is niemand in de wereld precies zoals jij
Echt waar, je bent uniek
Want door Zijn liefdevolle hand ben jij gemaakt
Nee, er is niemand precies zoals jij
Je bent het mooiste geschenk
dat God ons kon geven, zo kostbaar en klein.
Wij zijn ontzettend dankbaar
dat we jouw papa en mama mogen zijn.
Je bent in het verborgene geweven
door een kunstige Meesterhand
In vertrouwen aan ons gegeven
versterkend onze liefdesband
Je bent voor ons een gift van God
Waardevol en klein
Wij weten dat, waar je ook gaat
Zijn hand op jou zal zijn
Je bent voor ons een Godsgeschenk,
Zo kostbaar en zo klein.
We bidden dat, waar jij ook gaat,
Zijn Hand op jou zal zijn
Je hebt iets uit de hemel meegenomen
je hebt iets van een engel meegebracht
we zien het als je rustig ligt te slapen
daar in je wiegje midden in de nacht
We hopen dat wanneer je zult gaan groeien
dat stukje hemel in je blijft bestaan
en dat dat beetje paradijs van boven
je hele leven met je mee zal gaan
Je kopje, roze kleurend op het frisse wit
Van 't lakentje met geborduurde randjes
Als kussentjes je tere en gevuiste handjes
Je klein begin waarin toch al
het Grote Wonder zit
Jouw kleine leven
is al door Hem gezien
vanaf het kleinste begin
ben jij door Hem gemaakt
wij willen zo voor jou zorgen
dat jij ook Hem gaat zien
en Zijn Vaderliefde
in je hart draagt
Jij bent gemaakt
om mens te zijn
je bent geschapen
voor licht en vrede
om te lachen en te zingen
om te leven in liefde
en voor het geluk
van je medemens
Uit Zijn hand ontvangen
uit Zijn hand vandaan
in Zijn hand geschreven
staat jouw nieuwe naam
Omringd door liefdevolle zorgen
beveiligd als een kostbaar pand
zo ligt hun broos bestaan geborgen
diep in de holte van Gods hand
Wij vragen U Here voor deze kind'ren
die U aan ons hebt willen geven
dat ze geluk en liefde vinden
en dicht bij U mogen leven
Een kindje ontvingen wij,
stil, verwonderd en heel blij
Dankend de Schepper van het leven,
die ons dit wonder deed beleven
Zo klein als je bent
zo groot is het wonder van het leven
niemand heeft je tot nu toe gekend
alleen Hij die jou heeft gegeven
Papa en mama zorgen goed voor jou
Klein kindje, slaap maar stil
Wij weten dat God ook altijd
Zo voor jou zorgen wil